Shea

Irish meaning of the boy´s name Shea:

majestic

Irish meaning of the girl´s name Shea:

fairy place

By Erin B 10/30/2012 13:54:00